Podnikanie
Všetko, čo ste potrebovali vedieť o registri partnerov verejného sektora.

Všetko, čo ste potrebovali vedieť o registri partnerov verejného sektora.

O registri partnerov verejného sektora mnohí pravdepodobne nevedia, ak sa s registráciou ako partner verejného sektora priamo nemali zatiaľ možnosť stretnúť. V prípade, že sledujete dianie na politickej scéne na Slovensku, určite ste sa dopočuli o kauzách, ktoré sa vyskytli v súvislosti s verejným obstarávaním a jeho netransparentnosťou. Hospodárska súťaž by pritom mala zabezpečovať rovnosť šancí. Preto všetky verejné zákazky by mali prejsť verejným obstarávaním a vyhrať by mal subjekt, ktorý podľa stanovených pravidiel vzíde ako poskytovateľ najlepšej ponuky. Akákoľvek naviazanosť na verejne činné osoby je neprípustná. Jedná sa tu o finančné prostriedky pochádzajúce z daní daňových poplatníkov. Ak dôjde k ich zneužitiu, môžeme to považovať za výrazné zlyhanie vládnej garnitúry aj celého verejného sektora.

Eura

Poďme si teda povedať niečo viac o registri partnerov verejného sektora. Zákon číslo 315/2016 Zbierky zákonov definuje register partnerov verejného sektora ako systém verejnej správy s cieľom informovať o partneroch verejného sektora v ňom zapísaných. Zapisujú sa tu údaje ako meno a priezvisko partnera, bydlisko, dátum narodenia, údaje o konečných užívateľoch výhod a údaje o oprávnenej osobe.

Zakon

To sa týka partnerov, ktorí sú fyzické osoby. Pri právnickej osobe sa registruje názov a obchodné meno, miesto podnikania, IČO, zoznam konečných užívateľov výhod, právna forma, informácie o verejných funkcionároch, ktoré sú súčasťou vlastníckej či riadiacej štruktúry danej firmy a taktiež údaje o oprávnenej osobe. Oprávnená osoba je ten, kto získal oprávnenie na zápis do registra. Nemôže to vykonávať ktokoľvek, ale len advokáti, notári, banky, ktoré získali povolenie. Údaje o partneroch musia byť pravdivé a kompletné. Nič nesmie byť zamlčané. V opačnom prípade hrozia vysoké sankcie.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup