Rady, ako zistiť či dieťa v škole nemá ťažkosti

V septembri sa pre deti začal ďalší rok povinnej školskej dochádzky. Pre niektoré to je posledný, pre iné prvý. Ak máte doma prváčika, prečítajte si riadky nižšie, aby ste včas mohli odhaliť, ak by Vaše dieťa malo problémy alebo ťažkosti.
V prvom rade by sme chceli povedať, že je úplne normálne, ak aj Vaše dieťa občas v škole nevenuje pozornosť vysvetľovaniu nového učiva, ak sa na hodine hrá alebo venuje pozornosť niečomu inému. Toto z neho za žiadnych okolností nerobí zlého alebo neprospievajúceho žiaka. Je to úplne bežná vec. Všetci sme neomylní, robíme chyby, dávame najavo nechuť do práce a pod. Ani z nás to nerobí človeka so zlým srdcom. Preto netrestajte dieťa „pre nič, za nič“.deti v škole.jpg
Prvým indikátorom, že niečo nie je v poriadku, sú zhoršené známky. Ak Vaše dieťa patrilo medzi jednotkárov, no zrazu nosí zo školy domov trojky, mali by ste spozornieť. V tejto chvíli je potrebné čo najrýchlejšie si dohodnúť stretnutie s triednym učiteľom, zistiť, ako sa veci majú a s dieťaťom sa porozprávať.
Druhou radou je, aby ste pravidelne chodievali na triedne stretnutia. Ak na to však nemáte čas, je dobré, ak sa aspoň pravidelne stretávate s triednym učiteľom Vášho dieťaťa a tak si overili, či je všetko v poriadku.
Medzi tretí a zároveň najvyšší indikátor, že niečo nie je v poriadku, môžeme radiť to, ak dieťa chodí zo školy ustráchané, nespolupracuje alebo plače. Vo väčšine prípadoch ide o šikanu dieťaťa. Sú však aj ďalšie dôvody, prečo sa takto dieťa môže správať. Môže ísť o negatívne vzťahy v skupine (triede), o príliš veľké nároky zo strany učiteľa, ale príliš veľké nároky môžete mať na dieťa aj Vy – rodičia. Ak od dieťaťa požadujete, aby bolo najlepším žiakom v triede a ono dostane v škole trojku, je prirodzené, že sa bojí keď príde domov.zamyslené dieťa.jpg
Každé dieťa je však individuálnou bytosťou, no ak vyrastá v harmonickej rodine, v ktorej fungujú aj príkazy a odmeny, nie sú naňho kladené požiadavky, aby jeho výkon v škole bol bravúrny a dieťaťu sa pravidelne venujete, malo by byť všetko na dobrej ceste.