Výhody kúpenej firmy

Nový biznis je možné rozbehnúť s novou firmou. Prípadne s kúpenou firmou a jej novým vlastníkom. Svoje o výhodách kúpenej firmy vedia najmä tí, ktorí už firmu zakladali a vedia, že ak zbadajú novú atraktívnu príležitosť pre svoje podnikanie, ku ktorej však potrebujú novú firmu, jej založenie by predstavovalo príliš dlhý a náročný byrokratický proces. Čo je v mnohých takýchto prípadoch neželaná prekážka. Firma na predaj 41business.com má výhodu minimálne v rýchlosti a krátkom čase, ako sa dá podnikateľský subjekt pre váš plán získať.

Čas sú peniaze

Najčastejšie využívanou podnikateľskou formou na Slovensku sú spoločnosti s ručením obmedzeným, čiže s.r.o. alebo ľudovo- eseročky. Stretávame sa s nimi skoro všade a takisto v ponukách firiem určených k predaju. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa na záujemcu predá tak, že sa na neho prevedie jej obchodný podiel.

Ak o takéto spoločnosti určené k predaju prejavujete záujem, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stretnete tiež s pojmom ready made s.r.o.

Čo tento pojem znamená?

Podstatné je tu slovíčko ready- pripravený. A to je výstižné, pretože v tomto prípade ide o pripravené, predzaložené eseročky k predaju, čo znamená, že majú splnené náležitosti k tomu, aby sa dali v čom najkratšom čase previesť na kupujúceho. A aby ten s nimi mohol začať v čo najkratšom čase podnikať. Touto cestou si zároveň skráti administratívne a byrokratické povinnosti.

Dane, siluety

Obzvlášť je potom výhodou aj fakt, ak je ready made s.r.o. už zaregistrovaným platcom DPH na daňovom úrade. Nehrozí jej zábezpeka a samozrejme zľahčený či vlastne hotový je proces s jej registráciou na daňovom úrade, čo je časovo aj inak zložitá záležitosť. A keď je eseročka zaregistrovaná na daniach, má to svoje benefity, už len z toho hľadiska, že väčšina spoločností a teda potenciálnych obchodných partnerov, sú takisto registrovanými platcami DPH.