Likvidácia S.R.O.

Likvidácia S.R.O. a její postup ezmluva.sk je proces pri ktorom musí dôjsť k vysporiadaniu všetkých záväzkov a pohľadávok tak aby následne mohla byť spoločnosť odstránená z obchodného registra. Základnou podmienkou pri vstupe do likvidácii je ta, že majetok vašej spoločnosti musí byť vyšší, ako sú záväzky spoločnosti. Ak ste vstúpili do likvidácie je to potrebné oznámiť na daňový úrad a taktiež do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Na daňový úrad je to potrebné ohlásiť do 30 dní do zdravotnej a sociálnej poisťovni mate na to 8 dni.

Likvidácia

Likvidáciu bude vykonávať tzv. likvidátor. Každá spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Predtým, ako sa rozhodnete likvidáciu uskutočniť musíte poznať svoj účtovný stav či nemáte nejaké pohľadávky, či prípadné podlžností, ktoré by vám bránili vstupu do likvidácie. Ďalej musíte zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenie, väčšina spoločníkov musí súhlasiť s vstupom do likvidácie. Následne sa musí vymenovať, likvidátor osoba, ktorá bude zastavať účtovnú závierku a všetky potrebné úkony. Ešte pred zrušením spoločnosti musíte podať do obchodného registra návrh na zmenu, ktorú obvykle podáva likvidátor, ktorého ste si vymenovali.

Likvidácia

Jeho úlohou napríklad bude informovať všetkých spoločníkov o stave v likvidácii a tiež oznámiť všetkým známym veriteľom o vstupe spoločností do likvidácii. Likvidátorova povinnosť je vyzvať všetkých veriteľov na prihlásenie možných pohľadávok, ktoré zverejní v obchodnom vestníku. Tiež musí vypracovať zoznám majetku. Likvidátor ma nárok na odmenu, ktorú spoločnosť zloží pred likvidáciou vo forme preddavku na úschovni účet notára. Ma slúžiť hlavne na pokrytie všetkých výdavkov, ktoré likvidátor nadobudol voči spoločnosti. Takáto suma je vo výške 1500 eur. Likvidácia končí výmazom spoločností z obchodného registra.