Moderné služby samospráv

Inšpiráciuje možné hľadať v bankovom sektore. Práve toto odvetvie bolo v minulosti charakteristické čakaním v radoch na pobočkách, ktoré bolo nutné navštíviť pre vykonanie ľubovoľnej operácie. S finančnými operáciami sa takisto spájalo vypisovanie rôznych formulárov a tlačív, ktoré sa po vystátí zástupu ľudí pred prepážkami podávali spolu s hotovosťou, ktorá bola vo veľkej miere prinášaná a odnášaná z banky.

kompetence

Dnesje už našťastie situácia úplne odlišná. Vďaka zavedeniu technologických inovácii v podobe internetbankingu sme schopní z pohodlia domova vykonávať rôzne finančné aj nefinančné operácie. Moderné bankovníctvo úspešne odbúralo potrebu zdĺhavého vypisovania tlačív a manipulácie s hotovosťou.

V prípade samospráv je situácia podobná, aká bola kedysi s bankami. Ako najdôležitejšia sa javí potreba zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu medzi občanom a úradom. Formou vypisovania online formulárov je samospráva schopná odstrániť potrebu čakania v radoch a takisto ručného vypisovania rôznych tlačív, ktoré musia byť náležite archivované. Týmto krokom sa ušetrí papier, ktorý by sa spotreboval na komunikáciu so samosprávou, priestor nevyhnutný na archivovanie papierovej dokumentácie a výrazne sa zjednoduší a urýchli vyhľadávanie medzi formulármi pre zamestnancov.

Ďalšou možnosťou uplatnenia moderných technológií je zavedenie nových platobných metód ako napríklad platobná brána pre uhrádzanie komunálnych poplatkov.

inovace

Veľkým plusom môže byť zdieľanie informácií medzi jednotlivými úradmi, kedy občan nebude musieť navštíviť s tým istým problémom alebo žiadosťou viacero úradov. Zdieľaním informácií sa výrazne zjednoduší a zefektívni administratíva.
Technologické inovácie predstavujú významný prínos v oblasti monitorovania a získavania informácií v reálnom čase. Dajú sa využiť pre aktívne monitorovanie cestnej premávky a pohotové informovanie o prípadných incidentoch. Môže ísť o poruchy na signalizačnom zariadení, vandalizmus, dopravné nehody a podobne. Všetci by sme iste uvítali, ak by nebolo nutné upozorňovať na poruchy a nedostatky a samospráva by pracovala na oprave bez výziev od občanov.