Výhody LONG TAIL SEO optimalizácie

Stretli ste sa už s výrazom long tail seo? Skratka SEO pochádza z anglických slov Search Engine Optimization. Tieto slovíčka v preklade znamenajú optimalizáciu pre vyhľadávače. Ak by sme si chceli tento výraz vysvetliť ešte jednoduchšie, ide o optimalizáciu, vďaka ktorej sa stane váš web takpovediac viditeľným. Tak a teraz poďme k slovíčkam LONG TAIL. Ak si ich preložíte do slovenčiny, asi vám to veľmi nepomôže, pretože ide o slovné spojenie „dlhý chvost“. Vo svete SEO však toto pomenovanie označuje optimalizáciu, ktorá je postavená na používaní málo vyhľadávaných kľúčových slov. Podstatou je to, že desiatky takýchto slov majú spolu rovnaké množstvo vyhľadávaní ako zopár často vyhľadávaných kľúčových slov.seo optimalizace.png
Teraz to znie asi trošku nelogicky. Prečo by ste sa mali zaoberať optimalizáciou založenou na málo vyhľadávaných kľúčových slovách?

Výhody long tail SEO optimalizácie

search.jpg

  1. Na rozdiel od často používaných kľúčových slov, ide o slová, ktoré lepšie popisujú konkrétny obsah. Preto sa na vaše stránky dostanú ľudia, ktorí vyhľadávajú konkrétny, špecifický obsah. V tom spočíva jedna z najväčších východ long tail seo optimalizácie.
  2. Nepochybnou výhodou je aj to, že po málo vyhľadávaných kľúčových slovách siaha pomerne malé percento ľudí. Hovoríme o samotných prevádzkovateľoch webových stránok. Preto by sme mohli povedať, že majú malú konkurenciu. Ak ich teda budete používať správne, existuje vysoká šanca, že sa dostanete do popredia vďaka tomu, že budete jednými z malej skupiny ľudí, ktorí používajú takýto spôsob optimalizácie.
  3. Ako sme spomenuli vyššie, na vaše stránky sa dostanú najmä tí, ktorí vyhľadávajú obsah, ktorý ponúkate práve vy. Pomocou málo využívaných kľúčových slov, preto viete osloviť publikum, ktoré na internete hľadá informácie, služby, či produkty, ktoré im viete poskytnúť. Takto sa viete zamerať na konkrétne skupiny ľudí.