Konštrukcie, ktoré minimalizujú straty pri požiari

Zabrániť vzniknutému požiaru, aby sa rozšíril a aby podľa možnosti čo najdlhšie zostal lokalizovaný na jednom mieste, je úlohou všetkých protipožiarnych konštrukcií, medzi ktoré rátame okná, dvere, steny alebo fasády. Systémy, ktoré tieto podmienky spĺňajú a je možné ich na tieto účely navrhovať, sú na svete známe pod názvom ALUPROF. Ide o certifikované systémy, ktoré si preverili v takých inštitúciách ako je FIRES, s.r.o. na Slovensku, ITB Varšava v Poľsku alebo IFT Rosenheim v Nemecku. Základ ich ponuky tvoria protipoziarne dvere mnohé z protipožiarnych riešení, ktoré si moderné stavby súčasnosti vyžadujú a bez ktorých nie je možné stavbu uviesť do prevádzky, teda skolaudovať.

fire-2946038_640

Moderné stavby v súčasnosti venujú veľkú pozornosť protipožiarnej bezpečnosti a v návrhoch na ich realizáciu sa objavujú certifikované a kvalitné výrobky, medzi ktoré patria steny, dvere, okná aj fasády z hliníka. Hliníkový rám je vhodný pre osadenie ako jednoduchých tak aj izolačných skiel, a tie po odskúšaní majú svoje certifikáty. Vydali ich už spomínané svetoznáme inštitúty. V ich skúšobniach sa zameriavajú na potvrdenie vysokého stupňa protipožiarnej odolnosti, čo už samo o sebe je potvrdením spoľahlivosti týchto stavebných prvkov.

poziar 2

Požiare nepoznajú hranice a šíria sa tak rýchlo, ako im to prostredie dovolí, a tento problém by mali vyriešiť protipožiarne uzávery, čo sú v podstate dvere a v nadväznosti na to aj celé steny. Okrem nehorľavého oceľového rámu sú ich súčasťou mnohé ďalšie prvky, napríklad ohňovzdorné vložky. Sklá spomínať nemusíme, tie automaticky spĺňajú kritériá odolnosti a ochrany pred požiarom.

Cenové rozpätie týchto prvkov je široké, v cenníkoch nájdete len orientačné ceny, pretože jednotlivé súčasti treba nakombinovať podľa potreby stavby a, samozrejme, finančných možností, pritom zohrávajú úlohu aj možné atypické rozmery a nutnosť nejakého špeciálneho vybavenia, čo môže konečnú cenu dosť navýšiť.