Povinnosti po založení sro

Ak už ste vlastníkom založenej spoločnosti, mali by ste vedieť, že to neznamená oficiálnu registráciu vašej spoločnosti. Je dôležité, aby ste vedeli, že vás stále čakajú povinnosti po založení s.r.o https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o, ktoré sú nasledujúce:

príprava dokumentov

  • Daňový úrad – zaregistrovanie spoločnosti na Daňovom úrade, je nevyhnutné uskutočniť maximálne do 30 dní odo dňa založenia, prostredníctvom podania žiadosti o registrovanie k dani z príjmov. Po zaregistrovaní bude spoločnosti pridelené číslo DIČ (daňové identifikačné číslo) a ak plánujete zamestnávať nejakých pracovníkov je potrebné informovať správcu dane, že budete platcom daní z príjmov zo závislej činnosti. Ak nastanú akékoľvek zmeny je povinnosťou o nich zakaždým informovať Daňový úrad a to maximálne do 15 dní od zmeny.
  • Sociálna a zdravotná poisťovňa – táto povinnosť sa odlišuje od spoločnosti, ktorá má pracovníkov a od tej, ktorá nemá zamestnaných žiadnych pracovníkov. Keď spoločnosť má zamestnaných pracovníkov je jej povinnosťou zaregistrovať sa ako zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne a to môže uskutočniť maximálne jeden deň predtým, než začne oficiálne zamestnávať pracovníka. Rovnako musí informovať zdravotnú poisťovňu, že sa stala platiteľom poistenia, za každého zamestnaného človeka a tak môže uskutočniť maximálne do 8 dní od kedy je spoločnosť zamestnávateľom.
  • DPH – keď za posledný kalendárny rok (12 mesiacov) získala spoločnosť obrat vo výške 49 790 eur, je povinnosťou zaregistrovať sa ako platca DPH. Táto povinnosť platí aj vtedy, ak je firma dovozcom produktov, služieb alebo tovaru z cudziny a ich suma je viac než 14 000 eur. Spoločnosť sa však môže rozhodnúť registrovať ako platiteľ DPH aj z vlastnej vôle, napriek tomu, že nespĺňa predchádzajúce podmienky.
  • Účet v banke – keď si ako spoločnosť založíte firemný bankový účet, využívaný ako podnikateľský, ste povinný informovať o tom Daňový úrad

vyplnanie dokumentov

  • Sídlo – povinnosťou je mať zreteľne označené sídlo s názvom spoločnosti, schránku na poštu a prípadne aj každú prevádzku, v prípade, že nie je na rovnakom mieste ako hlavné sídlo
  • Účtovníctvo – povinnosťou každej spoločnosti je vedenie účtovníctva, pričom toto môže realizovať spoločnosť sama, zamestnaním vlastného účtovníka, prípadne externého účtovného pracovníka
  • Faktúry – firma je povinná dokladať faktúry ako účtovné doklady, a toto môže taktiež realizovať sama pomocou fakturačných programov alebo zamestnaním externého účtovného pracovníka
  • Pokladňa – keď spoločnosť dostáva zaplatené aj vo forme hotovostných peňazí, musí využívať registračnú pokladňu, pričom si môže vybrať, či pôjde o klasickú pokladňu alebo elektronickú
  • Pečať – síce nie je povinným krokom, avšak každá spoločnosť má vytvorenú vlastnú pečať, pomocou ktorej dokáže overovať dokumenty, takže je nevyhnutné, aby ju spoločnosť mala
  • Rozhlas a televízia SR – povinnosťou každej firmy, ktorá má minimálne troch zamestnaných pracovníkov, je platiť úhrady Rozhlasu a televízií Slovenskej republike