Vzdelanie
Motivácia mladých

Motivácia mladých

Mnoho vysokointeligentných detí pri dosahovaní školských výsledkov zlyháva. Nedosahuje také výsledky, na aké má predispozície. Dôvodom tohto javu je nedostatočná vnútorná motivácia.
Malé deti stačí požiadať a učia sa pre malú odmenu alebo pochvalu. Teenageri nie sú motivovaní rovnakými vonkajšími odmenami ako tieto  mladšie deti na prvom stupni základných škôl. Ak chcete podporiť rozvoj detí v tomto veku deti, mali by uznať svoj vlastný potenciál. Pýtajte sa ich, čo chcú v živote dosiahnuť. Viete, aké majú životné sny a plány?

student

Ako správne motivovať mladých?

Mladí ľudia musia jasne vidieť svoje ciele, či už ide o absolvovanie strednej školy, štúdium na vysokej škole alebo len o absolvovaní ďalšieho veľkého testu. Ale deti, ktoré zápasia so školou, nemôžu očakávať, že dosiahnu svoje ciele osamote. Potrebujú podporu od rodičov i učiteľov. Nižšie je šesť spôsobov, ako motivovať dospievajúceho, aby prospieval:

profeosrka

  1. Starajte sa. Rodičia často predpokladajú, že dospievajúci nepotrebujú rovnakú pozornosť, ako na prvom stupni . Napriek vyššiemu veku svojim deťom rodičia môžu pomôcť, ak s nimi komunikujú a v prípade potreby sa s nimi aj učia.
  2. Komunikujte. Rodičia by si mali pravidelne zisťovať, aké domáce úloh y deti dostali a udržiavať kontakt s učiteľmi. Určite sa zúčastňujte rodičovských združení.
  3. Neospravedlňujte svoje deti. Niekedy rodičia očakávajú nižšie výsledky v škole z dôvodu postihnutia alebo zlej situácie v rodine. Rodičia by mali očakávať, že dospievajúci bude zodpovedný za svoje vlastné vzdelanie. Neznižujte očakávania. Nie, dvojitým štandardom!
  4. Rozpoznajte  výsledky. Pre deti v tomto veku , ktorí bojujú v škole s horšími výsledkami , je dokonca aj najmenšie zlepšenie úspech. Chváľte svoje dieťa za jeho úsilie. Ak získajú  uznanie za úspechy od rodičov a učiteľov pôsobí motivačne. Istotne ich to naštartuje.
  5. Podporte silné stránky. Všetci máme výnimočné schopnosti a na niečo talent. Úlohou rodičov je podporovať tieto silné stránky. Ak dieťa napríklad športuje rado, pri športe  sa uvoľní a minimalizuje stres pri prekonávaní slabých stránok.
  6. Nikdy sa nevzdávajte. Študenti stredných škôl, ktorí čelia náročným výzvam, majú tendenciu reagovať emocionálne a často sa vzdajú. Práve podpora rodičov a učiteľov pomáha  frustrovaným  dospievajúcim nastaviť dosiahnuteľné ciele a postupne ich dosahovať. Nastavte si realistické ciele pre deti a pomáhajte mu ich dosahovať.