Motivácia mladých

Mnoho vysokointeligentných detí pri dosahovaní školských výsledkov zlyháva. Nedosahuje také výsledky, na aké má predispozície. Dôvodom tohto javu je nedostatočná vnútorná motivácia.
Malé deti stačí požiadať a učia sa pre malú odmenu alebo pochvalu. Teenageri nie sú motivovaní rovnakými vonkajšími odmenami ako tieto  mladšie deti na prvom stupni základných škôl. Ak chcete podporiť rozvoj detí v tomto veku deti, mali by uznať svoj vlastný potenciál. Pýtajte sa ich, čo chcú v živote dosiahnuť. Viete, aké majú životné sny a plány?

student

Ako správne motivovať mladých?

Mladí ľudia musia jasne vidieť svoje ciele, či už ide o absolvovanie strednej školy, štúdium na vysokej škole alebo len o absolvovaní ďalšieho veľkého testu. Ale deti, ktoré zápasia so školou, nemôžu očakávať, že dosiahnu svoje ciele osamote. Potrebujú podporu od rodičov i učiteľov. Nižšie je šesť spôsobov, ako motivovať dospievajúceho, aby prospieval:

profeosrka

  1. Starajte sa. Rodičia často predpokladajú, že dospievajúci nepotrebujú rovnakú pozornosť, ako na prvom stupni . Napriek vyššiemu veku svojim deťom rodičia môžu pomôcť, ak s nimi komunikujú a v prípade potreby sa s nimi aj učia.
  2. Komunikujte. Rodičia by si mali pravidelne zisťovať, aké domáce úloh y deti dostali a udržiavať kontakt s učiteľmi. Určite sa zúčastňujte rodičovských združení.
  3. Neospravedlňujte svoje deti. Niekedy rodičia očakávajú nižšie výsledky v škole z dôvodu postihnutia alebo zlej situácie v rodine. Rodičia by mali očakávať, že dospievajúci bude zodpovedný za svoje vlastné vzdelanie. Neznižujte očakávania. Nie, dvojitým štandardom!
  4. Rozpoznajte  výsledky. Pre deti v tomto veku , ktorí bojujú v škole s horšími výsledkami , je dokonca aj najmenšie zlepšenie úspech. Chváľte svoje dieťa za jeho úsilie. Ak získajú  uznanie za úspechy od rodičov a učiteľov pôsobí motivačne. Istotne ich to naštartuje.
  5. Podporte silné stránky. Všetci máme výnimočné schopnosti a na niečo talent. Úlohou rodičov je podporovať tieto silné stránky. Ak dieťa napríklad športuje rado, pri športe  sa uvoľní a minimalizuje stres pri prekonávaní slabých stránok.
  6. Nikdy sa nevzdávajte. Študenti stredných škôl, ktorí čelia náročným výzvam, majú tendenciu reagovať emocionálne a často sa vzdajú. Práve podpora rodičov a učiteľov pomáha  frustrovaným  dospievajúcim nastaviť dosiahnuteľné ciele a postupne ich dosahovať. Nastavte si realistické ciele pre deti a pomáhajte mu ich dosahovať.