Vymoženosti dnešného sveta

Moderné technológie výrazne zasiahli nielen do myslenia človeka, ale aj do jeho života či životného štýlu. Skúste sa nad tým zamyslieť. Vieme ich rozumne používať? Ovládame tieto vymoženosti my, alebo ony ovládajú nás? Je pravdou, že nám veľmi uľahčujú prácu a naozaj pomáhajú v každodennom živote. Veď si len predstavte, ak by neexistovali mobily a sociálne siete, určite by sme využívali techniku, ktorú v obľube mali naši starí alebo prastarí rodičia a to posielanie listov. Ak by sme chceli niečo súrne zistiť, museli by sme hľadať v knihách, čo by mohlo zabrať aj celý deň. A bez takého mixéra by sme šľahali bielka na sneh pokým by nám sily stačili.

blogger.jpg

Technika sa stala nevyhnutnou súčasťou ľudstva. Všetky objavy priniesli prevratné riešenia. Auto, počítač, televízia, kuchynské spotrebiče a mnoho ďalších. Berieme ich už ako samozrejmosť, bez ktorej by sme sa nezaobišli. Čo myslíte je to dobré alebo zlé? Technológie by sme mali používať predovšetkým v náš prospech a mali by sme sa zamýšľať nad tým ako ich čo najlepšie využiť tak, aby si nás ony nepodmanili. Sme schopní ich používať správne, uvážene a s rozumom? Sme ich otrokmi? Nemajú si nás predsa podmaniť alebo nás ovládať, ale zjednodušiť nám život.

Počítač, internet, mobil, sociálne siete patria do bežného života najmä mladých ľudí, ktorí si častokrát nevedia bez toho predstaviť ani jeden deň. Čo myslíte? Máte zdravý a vyvážený prístup k týmto vymoženostiam dnešnej doby? Väčšina ich nezatracuje, ale nimi ani nepohrdne. Avšak tu sa vynára otázka. Ste od nich až tak závislí, že by ste bez nich nedokázali vydržať?

komerce.jpg

Zo skúseností sa dá povedať, že vďaka internetu je možné získať veľké množstvo informácií, prostredníctvom sociálnej siete udržiavať vzťahy s kamarátmi, aj keď je pravdou, že či už mobil alebo facebook nedokáže nahradiť osobný ľudský rozhovor. Človek je spoločenská osobnosť, ktorá sa potrebuje s ľuďmi stretávať, rozprávať, vyjadrovať vlastné postoje a názory. Socializovať sa.
Je potrebné nájsť tú správnu hranicu. Používať technológie tak, aby nám pomáhali. Ale zároveň aby sme sa na ne príliš nenaviazali. Jedine tak sa nám podarí nájsť vyváženú rovnováhu pre využívanie výdobytkov modernej technológie.